Cynllun Prentisiaethau

“Trwy gynllun prentisiaethau’r Cyngor, byddwn yn cynnig profiad o weithio ochr yn ochr â swyddogion arbenigol, yn ogystal â sicrhau hyfforddiant, datblygu sgiliau a chymwysterau wrth weithio.”

Y Cynghorydd Nia Wyn Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol
Croeso i’r dudalen Prentisiaethau

Os ydych chi’n chwilio am y cyfle perffaith i ddatblygu gyrfa ond ddim yn siŵr ymhle i ddechrau, gallai dilyn Prentisiaeth fod y cam nesaf i chi.

Dim ond dechrau’r daith yw dilyn prentisiaeth gan y gallai arwain at ddilyn nifer o lwybrau gyrfa cyffrous, megis sicrhau swydd barhaol, neu ganiatáu i rywun barhau i ddatblygu eu sgiliau gan ddilyn prentisiaethau ar lefelau uwch. Ein prif flaenoriaethau ar gyfer prentisiaethau yw:

1. Sicrhau bod pob prentisiaeth o’r ansawdd uchaf ac o fewn y meysydd blaenoriaeth neu yn swydd allweddol

2. Sicrhau cyfleoedd cyfartal

3. Sicrhau darpariaeth Gymraeg o’r ansawdd uchaf.

Mae’r fideo isod yn crybwyll y cyfleoedd newydd ar gyfer 2021. Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy!

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am rai o’n prentisiaid presennol, gan gynnwys y cyngor y bydden nhw’n ei gynnig i unrhyw un sy’n bwriadu gwneud Prentisiaeth!

Ceris Alaw Jones, Prentis Peirianneg Sifil (2019)

Cwestiynau cyffredinol

Beth ydi Prentisiaeth?

Prentisiaeth yw pan mae unigolyn o unrhyw gefndir ac unrhyw oed yn datblygu eu gyrfa mewn maes penodol, drwy weithio gyda phobl brofiadol, derbyn cymwysterau o werth a chael cyflog yr un pryd.

Pwy sy’n cael gwneud cais am brentisiaeth?

Gall unrhyw un wneud cais am brentisiaeth os ydyn nhw dros 16 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru ac nad ydynt mewn addysg lawn amser.

Beth yw’r cyflog?

Mae’r Cyngor yn ymrwymo i dalu cyflog teg, sydd yn gyfwerth â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Er mwyn cael dysgu ychydig mwy am y Cynllun Prentisiaethau, ac i gofrestru ar ein rhestr e-bost ewch i’r wefan! 

Mae dilyn Prentisiaeth yn gyfle arbennig i ennill profiadau yn y gweithle, cwblhau cymhwyster, a chael cyflog ar yr un pryd!


Beth yw’r lefel brentisiaeth orau i mi?

Fel y gwelwch chi yn y siart uchod, mae Prentisiaethau ar gael ar amryw o wahanol lefelau. Mae’r hanner cylch gwyn yn cynrychioli lefel y brentisiaeth. Darllenwch y cwadrant tuag at ymyl yr hanner cylch er mwyn dod o hyd i beth sy’n gyfwerth â’r lefel brentisiaeth. Er enghraifft, mae prentisiaeth lefel 3 yn gyfartal â Lefel A/AS felly bydd prentisiaeth lefel 3 yn berffaith i unigolyn sydd newydd gwblhau eu TGAU.

I ddysgu mwy am hyn, dilynwch y linc yma!

%d bloggers like this: